guncel-bilgi-ve-haberler

ARABULUCULUK SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından, arabuluculuk sınavının 04.12.2022 tarihinde yapılacağı ilan edilmiştir.

Bu yıl yapılacak olan sınavda, 2019 yılından farklı olarak, belli sayıda arabulucu alımı yapılmayacaktır. Bu nedenle, mevzuat uyarınca, 70 baraj puanını alan herkes sınavda başarılı olacaktır. Sınava katılımın yaklaşık 50.000 kişi civarında olacağı beklenilmektedir.

Sınavın önceki yıllardan farklı olarak 100 sorudan değil, 60 sorudan oluşması ve ilk defa ÖSYM tarafından hazırlanması, bazı farklılıkların olabileceği yönünde endişe uyandırsa da, önceki yıllarda sorulan sorulara benzer nitelikteki soruların yer alacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, daha ayrıntı ve detaylara değinen soruların olabileceği, seçeneklerin daha birbirine yakın düzenlenebileceği de unutulmamalıdır.

Sınava katılacak olan değerli meslektaşlarımıza, sınavda arabuluculuğa ilişkin soruların “dava şartı arabuluculuk” koşulları ile değerlendirilmemesi gerektiğini, dava şartı arabuluculuğa ilişkin sorularda, bu hususun soruda mutlaka açıkça belirtileceğini hatırlatmak isteriz. Katıldığımız eğitimlerde meslektaşlarımızın bu hususta çelişki yaşamakta olduğu dikkat çekmektedir.

Sınava hazırlanırken, Arabuluculuk Daire Başkanlığı internet sitesinde pdf olarak yer alan temel eğitim kitabımız tek kaynak kitaptır. Kaynak kitabın yanı sıra, arabuluculuğa ilişkin mevzuat da sınavın kapsamında yer almaktadır. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Yönetmeliği, Arabuluculuk Etik İlkeleri, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, dava şartına ilişkin hükümleri açısından, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesi hükümleri sınavın kapsamındadır.

Sınav tarihine kadar mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin yine sınav kapsamında yer alacağını da hatırlatmak isteriz. Bu nedenle mevzuatın güncel olarak takibi önem taşımaktadır.

Sınava hazırlanırken, belirtilen kaynakların yanı sıra, değerli arabulucu ve eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan soru kitaplarından faydalanabilirsiniz.

Sınava katılacak olan tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

İlgili linkler:

Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Sınav ilanı

Temel arabuluculuk eğitim kitabı

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Arabuluculuk asgari ücret tarifesi

Türkiye arabuluculuk etik kuralları

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun