Hukuki Danışmanlık

Temeli doğru şekilde oluşturulan sözleşmeler, işlemler ve projeler; kişiler arasında yaşanabilecek hukuki problemlerin önüne geçmenin anahtarıdır. Hukuki ihtilafların ortaya çıkmasından önce alınacak hukuki tedbirler de; her türlü sözleşme, işlem ve projenin güvencesi olacaktır. Hukuki danışmanlık hizmeti, günümüzde, şirketler kadar, bireyler ve aileler tarafından da talep edilen bir hizmet haline gelmiştir. Bu doğrultuda, şirketlere yönelik olarak verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra, bireylerin ve ailelerin iş ve işlemleri, imzalayacakları sözleşmeler, ortak yürüttükleri iş ve işlemler, birey ve aile malvarlıklarının yönetimi gibi birçok alanda hukuki danışmanlık ve önleyici hukuki yardım hizmetleri vermekteyiz.

Avukatlık

Hukukta birbirinden farklı çok sayıda alan bulunmaktadır. Bir hukuki sorunun çözümlenebilmesi için, genellikle birden çok alanın birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, hukukun belirli alanlarında uzmanlaşmak kadar, temel hukuk disiplinlerinin tüm alanlarında mesleği icra ederek kazanılan tecrübe, başarı elde etmekte en belirleyici faktör olmaktadır. Özellikle; ticaret hukuku, taşınmaz hukuku, borçlar hukuku, miras hukuku, kira hukuku, icra iflas hukuku ve ceza hukukundaki uzmanlık alanlarımız ve uzun yıllar boyunca hukukun her alanında çok sayıda dava, icra takibi ve hukuki işlem takip ederek mesleğimizde kazandığımız tecrübemiz ile avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Arabuluculuk

Arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan tarafların kendi çözümlerini yaratmaları ve kendi geleceklerini kendilerinin belirlemeleri imkanını sunmaktadır. Çağdaş dünyada, çağdaş ve bilinçli birey ve kurumlar, yaşanan uyuşmazlıklarda, kişilerden bağımsız olarak soruna odaklanmayı, sorunu yaratıcı çözümlerle ve iş birliği içerisinde, uyuşmazlığı yaşayan tüm tarafların faydalarını sağlayacak şekilde ortadan kaldırmayı, bu sayede yeni fırsatlar, yeni olanaklar yaratmayı tercih etmektedir. Arabuluculukla yaratılan çözümler zaman ve masraf tasarrufu sağladığı gibi uyuşmazlığı tamamen sona erdirmek ve sürdürülebilir olmak avantajlarını da beraberinde getirmektedir.
Gönüllü bir süreç olan arabuluculuk, 2018 yılında iş hukuku uyuşmazlıklarında, 2019 yılında ticaret hukuku uyuşmazlıklarında ve 2020 yılında tüketici hukuku uyuşmazlıklarında belirlenen koşullarla birçok dava için dava şartı olarak düzenlenmiştir.
Dava şartı kapsamında ve dava şartı dışında arabuluculuğa uygun olan özel hukuk alanlarında arabuluculuk hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.